Odborné texty a slidy ze školních přednášek

Na této stránce jsou ke stažení některé z mých odborných textů a slidy z přednášek, které jsem vybral ke zveřejnění. (Zbytek je buď v neveřejné sekci přístupný jen mým studentům, nebo zatím není na netu vůbec). Jednotlivé materiály mají velmi rozdílou úroveň zpracování; děkuji, že chápete, že to jsou věsměs jen poznámky k mým přednáškám a nebyly tvořeny pro to, aby je někdo sám četl. Jak se říká: Darovanému koni na zuby nehleď. ;-)

JavaScript Basics (2015 - updated version) A short introduction to JavaScript, mainly for teaching algorithms and data structures. (in English)

JavaScript - základy jazyka (2015 - aktualizovaná verze) Stručný úvod do jazyka JavaScript, zejména pro algoritmizaci.

Nové prvky v C# 3.0 (2006, publikováno 2012) Popis novinek v .NET a C# 3.0. Díky bráchovi za zpracování. :-)

Nové prvky jazyka C# 2.0 - text (2004, zde umístěno 2012) Popis novinek v .NET a C# 2.0, popisuje také generické typy. Vyšlo i v Compterworldu.

Nové prvky jazyka C# 2.0 - slidy (2004, revize 2006, publikováno 2012) Popis novinek v .NET a C# 2.0, poisuje také generické typy.

Visual Basic - základní prvky jazyka (k výuce 2008 a 2009, zveřejněno 2010) Nejrychlejší minitutoriál k Visual Basicu, jaký jste kdy viděli.

GUI pro Othello (2010) Úprava dřívější přednášky (viz níže) o grafice ve Windows na hru Othello a Visual Basic.

Event driven programming (2006, aktualizace 2008/2010) Pár slidů o tom, jak fungují programy ve Windows.

Základy Windows API (2010) Základy programování ve Windows API a Visual Studiu.

Parallel FX a paralelní programování na platformě .NET 4.0 (2008, aktualizace 2009) Nové možnosti paralelního programování v .NET 4.0.

Platforma x64 a přechod na 64 bitů - text (2008, zveřejněno 2012) Přehled rozdílů mezi 32 a 64bit počítači a programováním.

Platforma x64 a přechod na 64 bitů - slidy (2008, aktualizace 2009) Přehled rozdílů mezi 32 a 64bit počítači a programováním.

Desatero (2009) ...aneb nejčastější chyby v programování.

GUI grafických aplikací (2006, revize 2008) Návod, jak se dělá grafika deskové hry (konkrétně Dáma) v C#.

Poznáváme Windows (2007) Pár drobků o Windows, hlavně přehled příkazů příkazové řádky.

Komunikační sockety (2006) Teorie IP komunikace a implementace síťové hry přes TCP v C++, C# a Javě.

XML (2005) Stručné seznámení s XML a souvisejícími věcmi, plus pár ukázek kódu v C# .

Distribuované programování na platformě Microsoft .NET (2005) Stručné seznámení s .NET Remoting a XML Web Services.

Rose Visual C++ (2001) Popis pluginu pro generování kódu v Rational Rose.

Na všechny zde publikované texty se vztahuje autorské právo.
© Mgr. Aleš Keprt, Ph.D.