Štěpánov, Ostrava

12.9.2002

Hlavní menu / další fotky

(stránka aktualizována 4.8.2005)

Během cesty ze Štěpánova do Ostravy jsem vyfotil nádraží, která právě prodělávají rekonstrukci v rámci modernizace železniční trati.
A cílem cesty byl areál VŠB v Porubě, takže od tama je závěrečná sada fotek.

1. Nádraží Štěpánov

dscn0047
Docela památný snímek na úvod: Budova stojí, koleje nikde. :-)
(Ve Štěpánově právě probíhá modernizace železnice.)

dscn0048

dscn0049
Vedle nádraží se staví podchod. Jeho první část je již hotová (je vidět v levé části obrázku, za přechodem přes koleje).

dscn0050
Třetí nástupiště je v tuto chvíli jediné, které zde máme. :-)


2. Nádraží Ostrava-Svinov

dscn0061
I ve Svinově to vypadá jak těsně po válce; i zde probíhá rekonstrukce.
Vpravo je vidět kousek staré žluté nádražní budovy, vlevo konstrukce budoucího 2.nástupiště.

dscn0062
Provizorní přechod přes koleje na severním konci nádraží.

dscn0063
Pohled přes 1.nástupiště (ještě v původní podobě) směrem na starý ocelový nadchod.

dscn0064
Opět pohled na budování nového nádraží - zprava 2., 3. a 4. nástupiště.

dscn0065
Nová nedokončená nástupiště (3. a 4.) jsou již v provozu.

dscn0066
Detail konkstrukce 2.nástupiště (v severní části, tj. nejblíže k nám, se nástupiště výrazně zužuje).

dscn0067
Stará (polorozpadlá) nádražní budova.

dscn0068
3. a 4. nástupiště

dscn0069
Pohled na sever


3. Areál VŠB-TU v Porubě

Budova C panorama
Kulatá budova C - pokus o panoramatický snímek

dscn0070
Před školou, pohled na východ - zastávka tramvaje na křižovatce 17.listopadu (vepředu) - Opavská (doprava za křižovatkou)

dscn0071
Totéž místo, pohled na jih

dscn0072
Totéž místo, pohled na západ - v pozadí zelená budova A

dscn0073
Chodník ke škole, vlevo opět budova A

dscn0074
Budova A v celé své kráse
(nejvyšší patro: katedra informatiky, okno úplně vpravo: Ochodková,Snášel :-) )

dscn0075
Šílené vstupní dveře v budově A - hlavní vchod do areálu VŠB

dscn0076
Pohled z okna budovy A na budovu G, na konci je učebna G317 (dolní patro skleněného výklenku)

dscn0077
Totéž z vyššího patra

dscn0078
A ještě jednou... :-)

dscn0079
Pohled ze stejného místa dolů za budovu A - zapomenutý parčík, kam nikdo nechodí

dscn0080
Pohled z (nejvyššího) 10.patra budovy A dozadu za školu. V popředí kulatá budova C, vzadu vlevo tuším tělocvična, dvě velké budovy vpravo jsou koleje B (vlevo) a A (vpravo). V pravé části jsou vidět hřiště.

dscn0081
Totéž, vpravo je ještě vidět část menzy.

dscn0082
Totéž s pohledem víc doprava - je vidět celá menza (vlevo) a žlutý spojovací tunel ze školy do menzy. Vpravo je část budovy K.

dscn0083
Opět pohled na budovy G (dole), F (vlevo), H (zadní spojovací). Vzadu vpravo je Ústav Geoniky AV ČR, vzadu vlevo pak Centrální analytická laboratoř (hlavně se mě neptejte, co to je ;-), uprostřed je Výzkumné energetické centrum (žádné otázky! :-).

dscn0084
Totéž trochu jinak, vlevo je zde vidět i část areálu Fakultní nemocnice.

dscn0085

dscn0086
A nyní pohled z jiného okna na jinou stranu... :-) Je to pohled směrem na severovýchod z nejvyššího patra budovy A.

dscn0087
Prostor před hlavním vchodem se modernizuje

dscn0089

dscn0092

dscn0093

dscn0094

dscn0095
Tunel do menzy, pohled z chodníku vedoucího od tramvaje skrz areál školy na koleje

dscn0096
Budova A zezadu :-)

dscn0099
Budovy kolejí A (vpravo) a B (vlevo).

dscn0101
Průchod pod tunelem spojujícím severní budovy a budovu A.

dscn0103
Opět před školou... :-)

dscn0104

dscn0105

dscn0106a


Hlavní menu / další fotky

kontakt Valid HTML 4.01!